ZK-D3180S

ZK-D3180S

เครื่องตรวจจับโลหะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส
นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถรักษาสุขอนามัยได้ดีอีกด้วย
สามารถตรวจจับโลหะพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจจับวัตถุโลหะ
พร้อมทั้งช่วยรักษาสุขอนามัยไปในตัวจากกลุ่มคนที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่นั้นๆ

Download PDF.

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์